27 traineer, eller praktikanter på godt norsk, fra The seafood innovation cluster var nylig på Frøya for å bli bedre kjent med havbruksnæringen her ute.

- Vi var på Frøya med et traineeprogram for Sjømat- og havbruksnæringen. Vi hadde med oss 27 traineer, som alle er ansatt i ett år i ulike sjømat- og akvakulturbedrifter. Programmet består av fire moduler, der en av modulene er å besøke Trondheim for å få innblikk i det som skjer der av teknologi og innovasjon. Da er det naturlig at vi tar turen innom Frøya for å se på alt som er bygd opp av akvakulturkompetanse der, sier Tanja Hoel, daglig leder i The seafood innovation cluster.

Alle traineene er ferdig med høyere utdanning innen ulike fagfelt, og har et praksisår i ulike sjømat- og akvakulturbedrifter.

Lærerikt og inspirerende

- Hva fikk dere ut av besøket?

- Det var utrolig lærerikt. Det var veldig kjekt å se det samarbeidet man har fått til på tvers, gjennom Blått kompetansesenter, videregående skole, og akvakulturbedrifter, der man jobber med rekruttering og få akvakultur inn som et fag og interesseområde hos barn og ungdom. Og det var utrolig inspirerende å se high-tech anlegget for foredling ved Innovamar, der vi fikk se hvordan laksen fra å svømme ut i fjorden blir ferdig pakket for butikkhyllene. Og ikke minst å høre mer om det imponerende havmerd-konseptet, som de nå har realisert.

- De syntes også det var veldig spennende å se isoporproduksjonen hos Bewi. Og se hvordan et selskap som startet opp på Frøya var blitt et så stort globalt selskap. Det er en fantastisk historie.

Overrasket

- Hvordan er muligheten for at traineene kan havne i en havbruksbedrift her ute etter de er ferdig med treningen?

- Absolutt. Jeg tror de ble overrasket over hvor mye aktivitet som var der ute. For mange var det interessant å se hvilke spennende arbeids og kompetanseplasser som fins i distriktene. Og de ble overrasket over det store fritidstilbudet de nå har lagt til rette for på Frøya.

- Gjør det Frøya mer attraktivt for nyutdannede?

- Ja absolutt. I traineeprogrammet jobber vi mye med at akvakulturnæringen er en distriktsnæring som trenger arbeidskraft og som har mange spennende karriere-muligheter å tilby. Men og på en måte å få disse ungdommene som kanskje har blitt bortskjemte med kaffe-latte i storbyene til å se mulighetene ved å ta seg en jobb ute i distriktet.