I dag torsdag kl. 10 møtes Hitra kommunestyre.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke til Hitra kommune).

En lang rekke saker står på agendaen, der budsjettet for 2018 og økonomiplanen for de nærmeste årene er hovedsaken.

Hilde Jørgensen (SV) har ved 11.45-tida levert forslag fra SV om innføring av generell eiendomsskatt på alle eiendommer i Hitra for å få de økonomiske endene til å møtes. Det er i skrivende stund ikke stemt over forslaget. Miriam Baglund (MDG) har gått på talerstolen og sagt at MDG vil støtte dette forslaget.

Oppdatert kl. 13:15: Under voteringa fikk forslaget fem stemmer og ble dermed nedstemt.

Lokalavisa kommer tilbake med referat fra budsjett-debatten.

I tillegg står blant annet disse sakene på saklista:

  • En rekke betalingssatser og egenandeler

  • Finansiering utbygging vannledning Heffvik-Fjellvær-pumpestasjon Brøttingsvåg

  • Vertskommuneavtale om helsestasjons- og skolehelsetjeneste

  • Klage på vedtak om kjøremønster i Fillan sentrum

  • BEWi Eiendom AS søknad om utsatt frist for igangsetting Jøsnøya

  • Avtale om akuttberedskap i barnevernet

  • Rapport fra forvaltningsrevisjon, kvalitet i skolen

  • Salg av kommunale boliger

  • Bachke & co AS (unntatt offentlighet)