Startskuddet for kommune- og regionsammenslåingene som fullføres 1. januar 2020, går allerede i juli 2018. Som kjent skal Hitra og deler av Snillfjord bli til en ny kommune med nytt kommunenummer og ny geografiske grenser fra 2020.

- Det tar 18 måneder å forberede og gjennomføre alle tekniske endringer som følger av en kommunesammenslåing. Det betyr at de 311 kommunene og de 11 fylkeskommunene som er involvert nå bare har tiden og veien og må holde trykket oppe for å komme i mål 1. januar 2020. Bare i matrikkelen, eller eiendomsregisteret, er det snakk om 100 millioner endringer, sier prosjektleder Bernt Audun Strømsli i Kartverket.

Det er Kartverket som koordinerer for den digitale gjennomføringen av kommune- og regionreformene på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- En av konsekvensene av kommune- og regionreformene er at alle de 311 involverte kommunene får nye kommunenumre. Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer, som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret, forklarer Kartverket.