Frank Jenssen, ny fylkesmann i det nye fylket Trøndelag, var torsdag på besøk på Hitra og Frøya. Han og følget var først på Hitra, der de møtte ordfører og rådmann, før de dro videre for å møte ditto på Frøya.

- Som ny fylkesmann i et nytt fylkes synes jeg det er viktig å besøke alle 47 kommunene i hele Trøndelag. Hitra og Frøya er av de første kommunene jeg besøker. Formålet er å bli kjent med kommunene. Fylkesmannens viktigste oppgave er å sørge for at kommunen gjør en bra jobb, og vi er en viktig støttespiller i det arbeidet.

- Hvordan kan dere konkret være støttespiller for oss?

- Hovedoppdraget vårt er at statlig politikk blir gjennomført i fylket. Og kommunene er noen av de viktigste utførerne av for eksempel, barnevern og eldreomsorg. Fylkesmannen skal passe på at det blir gjennomført, men vi skal også være en veileder og støttespillere for kommunene i gjennomføringen av det. Det kan kan være å forstå økonomi eller lover og regelverk. Men det som er bra med Hitra og Frøya er at det er kommuner i vekst og med positiv utvikling, der utfordringen mer består i å få tak i kompetent arbeidskraft og være den samfunnsutvikleren som kommunene ønsker å være. Men vi oppfatter at det er veldig positiv drakraft i kommunene i denne regionen, sier Jenssen.

Fylkesmann Frank Jenssen møtte ordfører og rådmann ved Hitra og Frøya. Her fra besøket på Hitra.

Melder tilbake til Staten

Jenssen har vært på Hitra og Frøya flere ganger tidligere som politiker.

- På mine tidligere turer hit har det vært for å bli kjent med næringslivet og samferdselsutfordringer. I dag har vi nok dykket mer inn i spørsmål knyttet til kommunal tjenesteproduksjon og velferdstjenester en jeg har gjort før. Det har vært veldig interessant å få et bedre innblikk i.

- Er det noe dere kan hjelpe kommunene med?

- Vi har ansvar for å melde tilbake til sentrale myndigheter hvis kommunen opplever at inntektssystemet fra staten, eller andre ting slår skeivt ut.

- Ordføreren og flere andre politikere mener at inntektssystemet slår feil ut for Hitra kommune. Fikk du høre om det?

- Jeg fikk høre at de nye reglene knyttet til eiendomsskatt kompliserer ting økonomisk for Hitra kommune. Det er forsåvidt noe vi er kjent med og forstår, men som er vedtatt av sentrale myndigheter. Vår jobb blir mer å bistå kommunen i hvordan de skal håndtere en slik situasjon. Vi har også blitt orientert om hvordan kommunen blant annet ønsker større frihet til egen planlegging. Hitra har et veldig bevisst forhold til hvor man gjør det bra eller mindre bra. Kommunen selv har ansvaret for å gjøre ting bedre. Men nå har vi etablert en god dialog som vil gjøre det enklere for kommunen å ta kontakt for å få hjelp med sine utfordringer.

- Blir dårligere prioritert

Ordfører Ole Haugen la vekt på Hitra sin rolle i et større fylke.

- Jeg er bekymret for at aksen Steinkjer - Trondheim får mye fokus. Vi skjønner alle at det bor mye folk der og at det er lettere å få gjennomslag da. Det betyr at vi som bor i ytterkantene blir dårligere prioritert. Jeg føler at vi i møtet fikk forståelse for synspunktene våre, men det gjenstår å se om det blir endring i praksis, sier Haugen.

- Hva mener du er det viktigste Fylkesmannen kan hjelpe øyregionen med?

- Det er først å fremst å forstå at øyregionen er annerledes enn Trondheimsregionen, først og fremst. Avstandene er mye større, vi er færre folk, men det er her mye av verdiskapningen skjer. Det er viktig at fylkesmannen kan bringe det videre til sine overordnede, som er departementer og regjering, mener Haugen.

Sammenslåingen med Ytre Snillfjord ble også tatt opp i møtet.

- Der kunne vi fortelle at sammenslåingen går etter planen og jeg føler at vi har et veldig godt samarbeid.