Det var i fjor sommer mannen gikk tom for øl, og tok  bilen for å kjøre til butikken. Han var klar over at han var beruset og ikke lovlig kunne kjøre bil.

Etter å ha vært inne i butikken og kjøpt øl, var bilen sperret inne. Kort tid etter ble han pågrepet av politiet og framstilt for blodprøve. Denne viste en promille på hele 2,75.

I tingsretten avga mannen uforbeholden tilståelse.

Påtalemyndigheten foreslo en straff på 24 dagers betinget fengsel under forutsetning av at siktede gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring samt en bot på 22.000 kroner. Dette forslaget til straff ble vedtatt av tingsretten.

Tiltalte mente boten var noe høy i forhold til hans inntekt, men stilte seg positiv til å delta i rusprogammet.