Kommunenes og næringslivets fellesprosjekt Trøndersk Kystkompetanse markerte fredag ettermiddag offisielt at Hitra-kontoret er åpnet. Det skjedde i Sentrumsgården i Fillan, med representanter fra Hitra kommune, Hitra Næringsforening og aksjonæren Biotrål v/Hallgeir Bremnes blant dem som stakk innom på kake og kaffe.

På bordet sto den største romkaka som var å oppdrive fra Pikene på torget, med logo og det hele, og i velkomstkomiteen sto gårdeier Magnar Karlsen.

Åpningen betyr at Trøndersk Kystkompetanse både har tilhold i næringsparken på Nesset og i Sentrumsgården i Fillan.

Faste kontordager på Hitra og Frøya

- Det meste av tiden er vi ute hos bedriftene og kommunene – for det er der prosjektaktivitetene og arbeidsoppgavene foregår. Det kan bli vanskelig å ha faste dager på kontorene på Nesset og i Fillan, så inntil videre starter vi med fast dag i Fillan på tirsdager og fast dag på Nesset på onsdager, forteller Heidi Glørstad Nielsen.

Sammen med daglig leder Nils Jørgen Karlsen håper hun at Trøndersk Kystkompetanses faste tilstedeværelse i de nye lokalene vil føre til at enda flere tar kontakt.

- Vi ser fram til mange spennende henvendelser som kan bidra til positiv utvikling i regionen, sier Glørstad Nielsen.

Næringshagen

Hovedfokuset nå i starten (etter at TK ble tatt opp i næringshageprogrammet) er å forankre næringshagekonseptet både hos bedriftene og kommunene. Fylkeskommune og SIVA stiller krav som må innfris om Hitra og Frøyas næringsaktører ønsker å være i programmet.

- Vi ønsker å bli en nyttig samarbeidspartner og prosjektaktør. Vi forhandler nå med kommunene om førstelinjetjenester og neste steg er å bli mer konkret og synlig på hva vi kan bidra med til bedriftene i regionen, både de som er samlokalisert med oss i Sentrumsgården i Fillan og ved Frøya Næringspark på Nesset, og de som er tilknyttet oss gjennom samarbeidsavtaler eller aktiviteter. Noe som også opptar oss er samarbeidet med næringsforeningene på både Hitra og Frøya, og det er jo positivt at vi her i Fillan er samlokalisert med Hitra Næringsforening, sier Glørstad Nielsen.

Hovedfokuset nå i starten er å forankre næringshagekonseptet både hos bedriftene og kommunene.
Åpningen betyr at Trøndersk Kystkompetanse både har tilhold i næringsparken på Nesset og i Sentrumsgården i Fillan
Nils Jørgen Karlsen (t.v.) og Magnar Karlsen.
Torleif Strøm (t.v.) og Nils Jørgen Karlsen
Torleif Strøm
Kake på 40x60 både ser godt ut og smaker godt.