Trønderbilene , som i dag har oppdraget med å kjøre buss i øyregionen, har konsesjon frem til august neste år, da Boreal skal ta over kjøringen.

Selskapet vil kjøre med nye miljøvennlige busser i klasse 2 og 3.

Tilbyderne i konkurransen ble vurdert på evalueringskriteriene pris og kvalitet på gjennomføringen av oppdraget, hvor pris ble vektet tyngst, med 60 %. Konkurransen har vært gjennomført i tråd med regelverket for offentlig anskaffelser, herunder forsyningsforskriften, skriver AtB i en pressemelding.