Det skulle vises at det varbondemøte i Fillan fredag, og mange engasjerte bønder fra Hitra, Sunde og omegnkjørte derfor traktor til Fillan for å høre stortingsrepresentant Arne L. Haugen (Ap) orientere om den myeomstridte landbruksmeldinga og hvordan vi skal beholde landbruket på Hitra.

Og da den noe begrensede parkeringsplassen utenforkommunehuset allerede var godt fullparkert, skulle det ikke mange av de enormetraktorene til før trafikken gikk i stå.

"Mat på dugnad, nei takk!"

Bøndenes slagord prydet traktorene. Ogmed slagord som – ”Regjeringa svikter landbruket” og ”mat på dugnad , neitakk!” var engasjementet sterkt  bådevisuelt og verbalt i forkant av møtet.

–Vi må da få kjør firmabilan vårres vi å, humret gårdbruker Arve Glørstad mens trafikkengikk i stå i bakgrunnen

Kastet skråblikk på situasjonen

Da alle hadde benket seg i kommunestyresalen, ønsket ordfører Ole L. Haugen velkommen, ogfikk ikke sagt mange setninger før de første bøndene begynte å protestere.

Ordføreren orienterte rundt situasjonen og kastet et skråblikk påmatvaresituasjonen globalt, nasjonalt og lokalt, før han ga ordet til ordførerfor landbruksmeldinga, Arne L Haugen. Haugen har tidligere drevet småbruk iMeldal og er  i følge Ole L. Haugen, ”den på Stortinget med bredest erfaringinnen landbruk."

Ville forklare meldinga

Stortingsrepresentanten åpnet sittinnlegg med å kommentere betentheten rundt landbrukssituasjonen. Frustrerte bønder landet over har de siste dagene aksjonerte mot den nye meldinga. Budskapet fra bøndene er ”skambud fra Jens” og ”vi vil gjerne produsere mer mat, men ikke på dugnad”.

Stortingsrepresentanten prøvde å forklarearbeidet rundt meldinga, og ville i forkant forsvare utfallet overfor bøndersom ivret med engasjerte kremt og latter.

Da møtet tok sin første pause fikkHaugen, overrakt av Hitra-ordfører Haugen, litt gårdsmat fra Dalpro AS. Før både bønder og politikeretrengte møtets første pustepause. Møtet fortsatte utover dagen.

Stortingsrepresentant Arne L. Haugen (Ap)
Arve Glørstad
Mange gårdbrukere og andre interesserte møtte fram for for å få en orientering om den nye landbruksmeldinga til Regjeringa.
Slagord var hengt opp på traktorene.