Hitra kommunestyre møtes i Fillan i dag (torsdag). Møtet kan du følge på videooverføring her via lokalavisas nettsider.

Møtet startet klokka 13. Etter matpause, er møtet ventet igang igjen nå ved 16-tida. Da skal også Venstres forslag om å utrede sammenslåing av kommunene Hitra og Snillfjord opp til diskusjon. Saken vil bli en av de første når møtet starter igjen.

Klikk her for å åpne tv-bildet. (møtet er nå avsluttet)

Klikk her for å laste ned saksdokumentene

Blant de andre sakene som skal behandles i dag, er søknad om støtte til å endre Hitra idrettspark og tilrettelegge for mer friidretts-aktivitet.

Tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen, kjøp av næringseiendom og hvordan det ligger an med kommuneøkonomien er også blant sakene som skal opp i dag.

Få andre saksdokumenter fra kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya her