Formannskapet på Frøya vedtok i dag å gå inn for rådmannens innstilling, om å gi familien Liutkus 100.000 kroner til opparbeidelse av tomt på Sørburøya.

Familien mottok tidligere tomt fra Arve Gården, og vedtaket er med å bidra til at det for første gang på lang tid vil bli bygd nytt hus på øya.

Ønsket om fritak fra kommunale avgifter ble imidlertid ikke vedtatt, da politikerne mener dette ville være i strid med lovverket.

-Vi er veldig glade for støtten vi har fått i formannskapet, og håper at resten av byggeprosessen går som forventet. Dette har mye å si for oss, og ikke minst for barna våre, sier Kornelijus Liutkus til Hitra-Frøya, tydelig oppglødd av den gode nyheten.