En personbil med tilhenger veltet tirsdag morgen inne i Frøyatunnelen. På tilhengeren sto det plassert en annen bil, og denne bilen ble liggende på taket etter ulykken, fortsatt fastspent på hengeren.