Nye prøver av skjell tatt ved Hitra og Frøya viser farlig høye nivåer av skadelige stoffer i skjell. Mattilsynet gjentar derfor advarselen om at folk ikke må spise blåskjell og kamskjell tatt i våre områder. Varselet gjelder i denne omgang fram til fredag 27. juni.

Det er høye konsentrasjoner av giftige alger, i enkelte tilfeller langt over faregrensen, som gjør at Mattilsynet går ut med advarselen.