Til kommende formannskapsmøte foreslår rådmann Roger Antonsen at Hitra kommune søker om å bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving av stemmerett for 16 og 17-åringer ved kommunevalget i 2015.

- Min erfaring er at ungdommer har meningers mot. Jeg tror en slik forsøksordning kan være et viktig grep i å få ungdommen mer interesert i lokalsamfunnet og øker bevistheten deres. Og samtidig er de i livfasen snart voksen, og skal stå på egne bein. De har helt sikkert meninger om hvordan Hitra skal være og politikk for øvrig, mener Antonsen.

Det er kommunal- og moderningseringsdepartementet som inviterer kommunene til å delta i forsøksordningen, og som skal velge ut 20 kommuner til neste kommunevalg.

Et lignende forsøk ble gjort i 2011, da 9.400 16- og 17-åringer fikk stemmerett. Nå ønsker departementet å få et bredere erfaringsgrunnlag.