I de foregående tre årene lå det samlede fraværet på drøyt 11 prosent. For 2007 ble resultatet 8,8 prosent.

Grunn til feiring

– Dette er langt under landsgjennomsnittet og er grunn til å feire, sa rådmann Linda Kiønig da hun redegjorde for årsmeldingen under formannskapsmøtet idag.

Det er i hovedsak mindre langtidsfravær som gir utslagene i den store nedgangen. Og særlig innenfor skole og barnehage, står det i årsmeldingen.