- Det er en personlig vurdering jeg har gjort, ut fra hva jeg ønsker framover. Jeg har hatt en prosess, og valgte å søke på denne stillinga. Og så var jeg så heldig å få jobben, sier Roger Sørensen, som nylig sa opp i stillinga som fabrikksjef på Salmars nye storfabrikk Innovamar.

Han ønsker ikke å kommentere avgjørelsen ytterligere.

Hitra kommune melder på sin nettside at Sørensen er ansatt som driftssjef. Det har i dag ikke lyktes lokalavisa å få en kommentar fra rådmann Roger Antonsen til den overraskende ansettelsen.