Miljøverndepartementet jobber nå med å finne en løsning på at Salmar skal kunne fortsette oppdretsvirksomhet på permanent basis i Froan. I dag melder Adresseavisen at Salmar har fått forlenget sin midlertidige tillatelse fordi departementet ikke har klart å komme fram til en endelig løsning før nyttår.

- Vi venter på den endelige avgjørelsen, og lokalsamfunnet er nok like spent, sier oppdrettssjef Bjørn Larsen i Salmar til avisen.

- Forsvinnende liten del av helheten

Nylig kunne også lokalavisa Hitra-Frøya fortelle at Kyst- og Fiskeridepartementet har bestemt seg for å si anbefale Miljøverndepartementet om å si ja til fast oppdrett i Froan.

«Selv om anleggene er synlige på nært hold utgjør de en forsvinnende liten del av helheten. Det kan derfor vanskelig argumenteres med at de eksisterende anleggene i vesentlig grad ender det vernede landskapets særpreg eller karakter», skriver ekspedisjonssjef i Kyst- og Fiskeridepartementet, Vidar Landmark i et brev til Miljøverndepartementet.

Som kjent har Salmar hatt midlertidig tillatelse til å drive oppdrett i Froan siden 1998, da selskapet ble rammet av ILA i Trondheimsfjorden og måtte flytte anleggene der.

Da Salmar søkte om permanent tillatelse i 2009 fikk de avslag fra Fylkesmannen på grunn av at det var i strid med vernesforskriften. Siden har Salmar fått midlertidige tillatelser for seks måneder av gangen.

"Minimal påvirkning av verneformålet"

I brevet påpeker Kyst- og Fiskeridepartementet at arealet Salmar søker dispensasjon for utgjør 0,019 promille av det vernede arealet. I tillegg har selskapet kunne vise til god drift med svært få uhell og konflikter de siste 13 årene driften har pågått.

- Den minimale påvirkning av verneformålet som kan påvises, satt opp mot anleggets verdiskapningspotensial og det store lokale engasjementet til fordel for fortsatt drift, tilsier etter departementets oppfatning av verneforskriften revideres slik at det blir anledning til fortsatt akvakulturdrift i området, skriver Kyst- og Fiskeridepartementet.

Usikkert når beslutningen tas

For lokalsamfunnet vil et endelig ja mye på grunn av arbeidsplasser og dermed også muligheten til bosetting. Da Hitra-Frøya var i kontakt med Miljøverndepartementet tidligere i desember, kunne ikke politisk rådgiver Audun Garberg sin noe klart om når den endelige beslutningen tas.

- Som jeg har antydet før så vil det ta noen måneder å behandle saken. For å være helt ærlig så vet jeg ikke når det kommer en beslutning. Vi jobber med den, men det er ikke noe nytt å si, sa  Garberg. Han var med som representant for miljøvernminister Erik Solheim da departementet var på befaring i Froan i oktober.

Men Salmar kan uansett fortsette sin oppdrettsvirksomhet i Froan selv om den midlertidige tillatelsen de har nå går ut ved nyttår.

- Vi har sagt at de kommer til å få midlertidig tillatelse frem til en endelig beslutning i saken, sier Garberg.