NRS-styret anbefaler fortsatt å ikke akseptere NTS-bud - venter på Salmar