Hver sommer passerer tusenvis av folk rett gjennom gårdsplassen deres