107 ulike fuglearter har fått ring på foten ved Titran ornitologiske stasjon hvor det er observert hele 230 forskjellige arter.

Det meste av trekkende fugler forlot Titran og Frøya i starten av november for å oppsøke vinterkvarterene sine. Samtidig pakket de ivrige ornitologene sammen fangstnett og merkeutstyr og satte kursen til egne hjemtrakter.

I 2014 fikk 896 fugler, fordelt på 48 arter, en ring på foten ved Titran ornitologiske stasjon, som ble opprettet i 1998.

Siden den gang er det ringmerket 107 ulike fuglearter og 18405 individer ved stasjonen. Antall observerte fuglearter på Titran er 230.