Sprenging og planering er godt i gang - nå er tillatelsen gjort ugyldig

foto
Stordelen av området for utvidelse av YX-stasjonen er allerede utsprengt. Foto: Trond Hammervik