Dårligst vaksinasjonsgrad i fylket. - Vi synes at vi merker økt interesse etter at den siste mutanten ble kjent