Stoppet kjøretøy etter tips om vinglete kjøring

foto