Nye skisser og vurderinger av kostnad på demensboligene

foto