Fylkeskommunen hadde planlagt å invitere til et folkemøte/ grunneiermøte om byggingen av gang- og sykkelveien Dyrvik - Nesset før sommeren.

Etter flere utsettelser på grunn av «uforutsette hendelser hos prosjektledelsen i Trøndelag fylkeskommune», er det nå satt en dato.

Møtet holdes i kommunestyresalen på Frøya herredshus torsdag 31. august klokka 17.