Disse reglene endres fra nyttår: Dyrere om du ikke møter til time, flere må kildesortere, halvert kvote i tax free

foto