Opprørt over at det skal bli helt stopp på gravlegginger