Fylkesdirektøren ønsket å avslutte arbeidet med ferga - det sa politikerne nei til