Har bare råd til asfalt på halve strekningen. Nå ber de kommunen om hjelp

foto