Gang- og sykkelvei-plan ut til nytt ettersyn

foto