- Et så høyt søkertall til et nytt tilbud er egentlig ganske overraskende, men veldig bra