Hopsjøgeneral Tore Knut Meland sier at man ikke fikk tilbudet til å passe inn i programmet, og at det ble for mye omskiftninger. Og at man i tillegg måtte flytte om på tradisjonsrike arrangementer hvis man skulle fått samarbeidet på plass. Meland sier at man nå vil konsentrere innsatsen på å få på plass Hopsjødagene, og håper at det er plass til begge arrangementene.

Les mer i fredagens HF