HEDRER FOR INNSATSEN: Fylkesordfører Tore O. Sandvik og leder for fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Arnfinn Breckan, sammen med prisvinneren Synnøve Grinnen Ervik. Foto: Øyvind Vikan/Info STFK.