Nesten alle har fått tilbake strømmen. På det meste var 4.625 kunder uten strøm