Varslet flere kontroller. Dette er nattas resultat