De tørre (nei, våte) fakta om øysommeren: Den som mener at det regnet mye i juli har helt rett