Mopedulykka: Nå har begge sjåførene forklart seg

foto