– Vi står på skuldrene til teknologi og erfaring fra 50 års olje- og gassvirksomhet

– Laks er sunn mat, men kan bli mer og mer bærekraftig. Da må myndighetene stille krav. Og bransjen, som den gjør, må stille økte krav til seg selv. Rømning og lus må bli historie. Disse utfordringene må vi ta innover oss i større grad, og gå i tett dialog med myndighetene, sier Atle Eide. Foto: Ellen Fossbakk