Urovekkende økning: Nesten femti flere anmeldte seksuallovbrudd