Ekstramillioner til kommunebudsjettene på Hitra og Frøya

foto