Forbereder seg nå på massetesting i dagene som kommer