Klare med byggetrinn 1. Vil doble antall ansatte i produksjonen

Gründer Kai Egil Skarsvåg (bak), daglig leder Heidi Glørstad Nielsen og økonomileder Vegard Kristiansen i Skarsvåg Boats AS overtar denne uka næringsarealet og båthotellet på Singsholmen.