Klare med byggetrinn 1. Vil doble antall ansatte i produksjonen

foto