Etter fem år har de endelig fått en person i den viktige stillingen