Bruinspektørene er i dag på plass for å sjekke levetida til brua

foto
Knarrlagsundbrua har gått inn i sine siste leveår, og blir erstattet av en ny bru når den beregnede restlevetiden går ut. Foto: Lars Otto Eide