Det er gjort lite forskning på dette området. Det ønsker spesialsykepleier Charlotte å gjøre noe med

foto