Riksrevisjonen kritisk til fiskevelferden – advarer om fiskedød og økonomiske tap