Krigsflyktningene: – Vi skiller oss ganske markant ut

foto