Flere stenginger: Bruene stenger på grunn av vinden