Forskere: - 41 prosent færre lokaliteter med hubro enn før utbyggingen

foto