Vindkast fører til sporadisk stengt bru: – Viktig å respektere skiltingen