– Øysamfunnet hadde blitt mer åpent, mangfoldig og inkluderende

foto